Domov  > Storitve > Razvoj podeželja

Razvoj podeželja

Kakovost življenja na podeželju in diverzifikacija podeželskega gospodarstva je ključnega pomena za razvoj in ohranitev podeželja. Spodbujanje inovativnosti in podjetništva sta zato nujna za ustvarjanje novih delovnih mest ter izboljšanje demografskih trendov na podeželju. Konkurenčnejše podeželje je mogoče doseči preko investicijskih vlaganj v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, s podporami pri ustanavljanju in razvoju mikropodjetij ter aktivnostmi razvoja vasi in vaških jeder. Vse navedeno je ključnega pomena za povezovanje in združevanje lokalne ponudbe, vzpostavitev trajnostne lokalne oskrbe, njen prenos v ponudbo širše regije. Slednje hkrati predstavlja odlične možnosti za razvoja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti ter ponudbe podeželja nasploh.

Za naročnike izvajamo storitve s sledečih področij:

  • Inovativnost in podjetništvo na podeželju (poslovno modeliranje in podjetniško svetovanje);
  • Razvoj in znamčenje (branding) produktov podeželja;
  • Mreženje ponudbe in vzpostavljanje prodajnih poti na podeželju;
  • Vzpostavljanje trajunostne lokalne oskrbe za potrebe turizma in gostinstva.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: info@zipiie.eu
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:info@zipiie.eu | w: www.zipiie.eu