Domov  > O nas

Razvoju dajemo svežino

Zavod za inovativnost in podjetništvo je zasebni zavod, ki si je za osnovo svojega delovanja postavil naraščajoč pomen inovativnosti pri razvoju regije in njenega gospodarstva. Delovanje zavoda temelji na odličnosti in prilagodljivosti spremembam. Zasnovano je kot platforma izkušenih strokovnjakov z različnih ekspertnih področij, ki nudijo kakovostne storitve, pri tem pa sodelujejo z ostalimi organizacijami in eksperti v regiji in v mednarodnem okolju.

Poslanstvo zavoda je uvajanje inovativnosti in trajnostnih načel v razvoj regije ter spodbujanje kakovostnega sodelovanja med podjetji, podpornimi institucijami in občinami, s temeljnim namenom povečevanja konkurenčnosti regije.

Cilji in načela delovanja

  • Podpora inovativnosti in regijskemu znanju
  • Spodbujanje podjetniške kulture in konkurenčnosti
  • Razvoj javno-zasebnih partnerskih mrež
  • Trajnostna naravnanost - skrb za uravnotežen gospodarski, družbeni in okoljski razvoj

Zavod za inovativnost in podjetništvo združuje strokovna znanja in izkušnje na področjih javne uprave, programov EU (priprava, koordinacija in vodenje, monitoring in evalvacija projektov in programov), strateškega načrtovanja, projektnega menedžmenta, razvoja turizma, trajnostnega razvoja, regionalnega razvoja, razvoja podeželja, inovativnosti in podjetništva, poslovnega modeliranja, marketinga in odnosov z javnostmi ter mreženja, s široko paleto mednarodnih izkušenj v državah EU in državah kandidatkah za vstop v EU.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: info@zipiie.eu
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:info@zipiie.eu | w: www.zipiie.eu