Domov  > Storitve

Storitve

Za subjekte javnega in zasebnega prava izvajamo storitve strateškega in izvedbenega načrtovanja, projektnega menedžmenta, medsektorskega povezovanja po principu oblikovanja javno-zasebnih partnerstev in svetovanja na področjih turizma, razvoja podeželja, regionalnega in trajnostnega razvoja, inovativnosti in podjetništva, poslovnega modeliranja ter programov EU.

Za naročnike izvajamo vzpostavljanje projektnih partnerstev, koncipiranje in pripravo projektov ter projektno vodenje in koordinacijo.

Več >>

Za naročnike izvajamo storitve razvoja produktov in prodajnih poti podeželja, vzpostavljanja lokalnih oskrbovalnih verig, pametnih vasi in kmetij, ...

Več >>

Za naročnike izvajamo storitve strateškega in izvedbenega načrtovanja, usposabljanja, razvoja turističnih produktov, destinacijskega menedžmenta, …

Več >>

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu