Domov  > Storitve > Projektni management

Projektni menedžment

Članstvo Slovenije v Evropski uniji prinaša možnost za pridobivanje finančnih sredstev, s pomočjo katerih lahko lokalne skupnosti, institucije in podjetja izboljšajo svoje poslovanje ali vlagajo v razvoj. Izhodišče za uspešno pridobitev sredstev iz skladov EU in nacionalnih skladov so dobre ideje in kvalitetno pripravljeni projekti.

Za naročnike izvajamo oblikovanje primernega projektnega partnerstva, koncipiranje in pripravo projektov ter vodenje oziroma koordinacijo projektov. Storitve obsegajo:

  • Informiranje o razvojnih politikah in programih EU in Slovenije ter aktualnih razpisih;
  • Identifikacijo idej in razvoj vsebin za pripravo projektov;
  • Oblikovanje in mreženje projektnih partnerstev na nacionalni in mednarodni ravni;
  • Pripravo projektov in projektnih vlog ter prijavo na razpise;
  • Načrtovanje kadrov ter finančnih in materialnih resursov za izvedbo projektov;
  • Celovito projektno vodenje in projektno organizacijo (s koordiniranjem in nadzorom nad izvedbo projektov ter projektnim poročanjem);
  • Monitoring in evalvacijo projektov;
  • Splošno svetovanje pri izvajanju projektov.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu