Domov  > Storitve > Trajnostni turizem

Trajnostni turizem

Podnebne spremembe so z leti prinesle nove izzive tudi v turistični industriji. V povečani skrbi za ohranjanje naravnih virov, smo tudi turisti vedno bolj pozorni pri iskanju in izbiri t.i. zelenih, odgovornih turističnih destinacij.

Mednarodna skupnost (UNWTO, Evropska unija, OECD) je pripoznala, da je trajnostni turizem tista oblika gospodarskega delovanja, ki zraven multiplikacijskih učinkov v ostalih sektorjih, prinaša dolgoročne pozitivne ekonomske, družbene in okoljske vplive, z ustrezno uravnoteženostjo slednjih.  Skladno s priporočili UNWTO mora trajnostni turizem:

 • Optimizirati uporabo okoljskih virov, ki predstavljajo ključni dejavnik v turističnem razvoju, ohraniti ključne ekološke procese in pomagati ohraniti naravno dediščino in biodiverziteto.
 • Spoštovati družbeno kulturno avtentičnost lokalne destinacije, ohraniti njihovo izgrajeno in nesnovno kulturno dediščino in tradicionalne vrednote ter prispevati k medkulturnemu razumevanju in strpnosti.
 • Zagotavljati dolgoročno gospodarjenje in družbeno-ekonomske koristi, pravično porazdeljene med vse deležnike, stabilno zaposljivost in priložnosti zaslužka ter družbene koristi za lokalne skupnosti ter prispevati k zmanjšanju revščine.

Tudi Slovenija gradi prihodnji razvoj turizma na načelih trajnosti ter spodbujanju okoljskega, ekonomskega in družbeno-kulturnega blagostanja. V trženjskem smislu komunicira zeleni turizem s pozicijskim sloganom SLOVENIA GREEN.

S področja trajnostnega turizma izvajamo za naročnike sledeče storitve:

 • Strateško in izvedbeno načrtovanje turističnih destinacij
 • Destinacijski menedžment in marketing
 • Razvoj sonaravnih turističnih produktov
 • Oblikovanje javno-zasebnega medsektorskega povezovanja
 • Osveščanje in usposabljanje na temo ohranjanja naravnih virov in kulturne dediščine in njihovega vključevanja v turistično ponudbo
 • Osveščanje o pomenu in rabi trajnostnih razvojnih pristopov v turizmu
 • Organizacija in izvedba študijskih obiskov na temo trajnostnega turizma
 • Organizacija in izvedba predstavitev turističnih destinacij, poslovnih subjektov in organizacij ter produktov.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu