Domov  > Projekti > Urban Soil 4 Food

Urban Soil 4 Food

Naslov projekta:

URBAN SOIL 4 FOOD (UIA - Urban Innovative Actions)

Nosilec:

Mestna občina Maribor

Partnerji:

 

Zavod za inovativnost in podjetništvo, E-zavod, Ptuj, Snaga d.d., Društvo Aktiviraj se!, Delta plan d.o.o., ZAG Ljubljana, Inštitut Wcycle Maribor

 

Obdobje izvajanja:

12/2017 – 11/2020

Kratka vsebina:

Vzpostavitev inovativne krožne ekonomije, temelječe na obnovljivih urbanih zemljinah, za povečanje lokalne samooskrbe s hrano in zmanjšanje ogljičnega odtisa

»Urban soil 4 food« v prevodu v slovenski jezik pomenijo “urbana zemljina za hrano”. V projektu projektni partnerji želimo izpostaviti in se osredotočiti na področje upravljanja in rokovanja z zemljo, kot učinkovitim virom za ureditev urbanih vrtov.  Skozi proces izvajanja projekta želimo realizirati izziv, da se zemljine v primeru izvedenih gradbnih del ne odlagajo kot odpadek na ustreznih deponijah, temveč se vključijo v proces nadaljnje uporabe in se z ustreznimi izvedenimi postopki obogatijo in dopolnijo s predelanimi organskimi odpadki, ki nastajajo v drugih procesih. Obdelana in na novo pridelana zemlja se lahko tako ponovno uporablja kot osnovna zemljina za ureditve vrtov, kjer se prideluje zelenjava in druge poljščine za potrebe lokalnega prebivalstva.

Na tak način obdelane zemljine predstavljajo inovativni pristop k ustvarjanju dodane vrednosti ravnanja z naravnimi viri in predstavljajo priložnost za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest in ustvarjanja novih prihodkov v procesu pridelave oz. obdelave zemljine s koriščenjem in prodajo v procesu inovativnega krožnega gospodarstva. Implemetnacija se bo izvajala v lokalnem okolju mesta Maribor.

Zavod za inovativnost in podjetništvo, Maribor, bo v sklopu projekta izvajal aktivnosti, vezane na osveščanje lokalnega prebivalstva, izobraževanja in informiranja ter razvoja inovativne platforme za vse deležnike, katerim je projekt namenjen (tako projektnim partnerjem, kot nosilcem izvajanja aktivnosti, kakor končnim uporabnikom iz vrst lokalnega prebivalstva in gospodarskimi subjekti), z željo po trajnostni uporabni vrednosti.

Informacije o projektu:

Zavod za inovativnost in podjetništvo
PP: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktni osebi: Janja Viher in Marko Kac
m: 031 66 99 49 in 041 91 77 40
e: [email protected] in marko.kac[email protected]

Več informacij o projektu: UIA - Urban Soil 4 Food

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu