Razvoju dajemo svežino

+ Spodbujamo kakovostno sodelovanje med podjetji, podpornimi institucijami in občinami

+ V povečanje konkurenčnosti regije uvajamo inovativnost in načela trajnostnega razvoja

Trajnostni turizem

S sonaravno turistično ponudbo do okolju prijaznega gospodarjenja in ustvarjanja dolgoročnih družbeno-ekonomskih koristi

Podjetno podeželje

Z inovativnimi in trajnostnimi pristopi k razvoju in mreženju ponudbe do podjetnejšega podeželja

Projektni menedžment

S profesionalnim pristopom in celovitim vodenjem od ideje do uspešno izvedenega projekta

Intenziviranje ustvarjanja turistične vrednosti vodilnih produktov obmejnega območja SLO – A skozi nova znanja, storitve, izjemna počitniška doživetja, inovativno medsektorsko sodelovanje ter nove oblike trženja območja.

"Urbana zemljina za hrano" - vzpostavitev inovativne krožne ekonomije, temelječe na obnovljivih urbanih zemljinah, za povečanje lokalne samooskrbe s hrano in zmanjšanje ogljičnega odtisa.

Preprosto drugačna hedonistična pravljica o navihani Metki, za medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu trajnostne lokalne oskrbe. Čarajte z Metko in preprosto uživajte v pustolovščinah za majhne in velike otroke.

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu