Domov  > Projekti > Flagship Products

Flagship Products

Naslov projekta:

FLAGSHIP PRODUCTS (INTERREG V-A SLO-A 2014-2020)

Nosilec:

Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH (A)

Partnerji:

Zavod za inovativnost in podjetništvo, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o., Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Obdobje izvajanja:

07/2016 – 06/2019

Kratka vsebina:

Dolgo časa je sproščeni par, ki sredi narave uživa v bazenu z vročo vodo, obdanem s paro, predstavljal tipično sliko turističnih in zdraviliških regij vzhode Slovenije in avstrijske Štajerske. Ta bi sicer lahko izvirala od koderkoli. Velneške pokrajine so namreč postale svetovni standard turistične ponudbe. Regija je tako izzvana k povečanju svoje prepoznavnosti. Prvi korak k temu je bil projekt Regio Vitalis, skozi katerega sta bili posebna regijska narava in kulinarika prepoznani kot pomembni prednosti regije in s tem postavljeni v središče. Da bi se regija konkurenčno razlikovala od drugih regij, potrebuje več kot to. To so jasno opredeljene regionalne unikatne prodajne točke (USP). Analiza je pokazala, da ima projektna regija daleč največje število termalnih in mineralnih vrelcev, največje območje pridelave jabolk in je nesporno središče proizvodnje bučnih semen v Srednji Evropi. K temu je potrebno dodati tudi druge vodilne produkte, kot sta npr. bezeg, ali med, ki so značilni za posamezne regije.

Cilj projekta Flagship Products je v kombinaciji z vodilnimi produkti razviti nove turistične ponudbe in s tem ustvariti izjemna počitniška doživetja, ki jih druga območja ne bodo mogla enostavno kopirati.

Skozi izvajanje projekta Flagship Products bo najprej oblikovano partnerstvo vzdolž celotne vrednostne verige posameznega vodilnega produkta (kmetovalci, predelovalci, trgovina, turizem, itd.), z namenom vzajemne podpore in sodelovanja pri njegovem razvoju, trženju in distribuciji. Vse aktivnosti se bodo izvajale po enoviti, bilateralno razviti metodologiji. Za termalno in mineralno vodo, jabolka in bučna semena bodo razvita skupna čezmejna partnerstva. Predvideni rezultati projekta so krepitev ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli usposabljanja, nove ponudbe produktov in doživetij v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi turistični obiskovalci regije!

Informacije o projektu:

Zavod za inovativnost in podjetništvo
PP: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktni osebi: Marko Kac (koordinator SI PP) in Janja Viher
m: 041 91 77 40 in 031 66 99 49
e: [email protected] in [email protected] 

Več informacij o projektu najdete v
projektni brošuri.

Vse informacije o projektu v nemškem jeziku najdete
tukaj.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu