Domov  > Projekti > AGRItrans

AGRItrans

Naslov projekta:

AGRItrans

Naročnik:

Solventnost d.o.o. (Mestna občina Pantelej, Niš, Srbija)

Izvajalec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

2011

Kratka vsebina:

Organizacija in izvedba študijske ture »Primeri dobrih praks razvoja kmetijstva v kontekstu razvojnih politik EU, regionalnega razvoja in medsektorskega povezovanja« (EU financiranje in regionalni razvoj, razvoj podeželja v Sloveniji, integrirana pridelava in lokalna oskrba z živili, živinoreja in dopolnilne dejavnosti, vinogradništvo in vinarstvo, turizem na podeželju, kontrola in certifikacija v kmetijstvu in gozdarstvu, delovanje lokalnih akcijskih skupin).

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu