Revitalizacija porečja reke Pesnice

Naslov projekta:

REVITALIZACIJA POREČJA REKE PESNICE (trajnostno upravljanje porečja reke Pesnice)

Naročnik/ deležniki:

Občine od izvira do izliva reke Pesnice

Nosilec / partnerji:

Občina Lenart, Zavod za inovativnost in podjetništvo, Zavod RS za varstvo narave - OE Maribor, Somnium, RASG d.o.o.

Obdobje izvajanja:

Predstavitev zasnove: 01/2011

Kratka vsebina:

Oblikovanje turistične destinacije porečja Pesnice bi pomenilo vzpostaviti povezovalni člen med severovzhodnimi regijami, ki že obstajajo na turističnem zemljevidu in tako prispevati k povečanju konkurenčne prednosti teh regij, kot Slovenije v celoti. Še več: reka Pesnica lahko poveže tudi dve regiji, ki ležita v dveh različnih državah. Tovrstnemu povezovanju je naklonjena skupnost evropskih narodov, ki ji pripadamo in, ki tako povezovanje spodbuja kot priložnost čezmejnega sodelovanja na vseh področjih človeškega delovanja, ustvarjanja in življenja nasploh.

Celostna ponudba regije in njeno trženje se lahko oblikuje samo v celoviti turistični destinaciji. Oblikovanje turistične destinacije Porečje Pesnice bo generiralo nove iniciative vseh sektorjev (javni, zasebni in civilni) po investicijah, spodbudilo pritok svežega kapitala in posledično odprlo možnosti za zaposlovanje.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu