Domov  > Projekti > OPANK

OPANK

Naslov projekta:

OPANK  »Okolju prijazna aktivnost na kmetiji« (LEADER+)

Naročnik:

Mariborska razvojna agencija p.o. - TOTI LAS

Deležniki:

Občina Duplek, Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Šentilj, Mestna občina Maribor)

Nosilec:

VEDOMA, Olga Pregl s.p.

Partnerji:

Ekonomski inštitut Maribor, Energetska agencija za Podravje, Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

09/2010 – 10/2011

Kratka vsebina:

Projekt »Okolju prijazna aktivnost na kmetiji« - OPANK je usmerjen v okolju prijazno kmetovanje v najširšem pomenu te besede, ki se odraža v okoljski prijaznosti (kmetovanja), okoljski osveščenosti in okoljski učinkovitosti življenja in dela na kmetijskih področjih – tako pri pravnih, kot pri fizičnih osebah (npr. biomasa, sončna energija, veter, odpadne vode, kanalizacije, odpadki, izolacije, alternativni viri, ipd.). Projektno partnerstvo bo namen projekta  doseglo s pomočjo informiranja, osveščanja in usposabljanja za ohranjanje okolja, kulture, zgodovine in poseljenosti slovenskega podeželja. Prebivalce območja LAS (in še posebej ciljne skupine) bomo skozi projekt informirali o možnostih okolju prijaznega delovanja (in kmetovanja) ter jih izobraževali oz. usposabljali (s pomočjo delavnic, ogledov dobrih praks, svetovanj, ipd.).

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu