Domov  > Projekti > Regio Vitalis

Regio Vitalis

Naslov projekta:

REGIO VITALIS - Nove perspektive čezmejnega razvoja zaposlovanja in ustvarjanja dodane vrednosti v zdravstvenem turizmu s partnerskim, v prihodnost usmerjenim sodelovanjem na področju dela, gospodarstva in regije (ETS, OP SI-AT 07-13)

Nosilec:

Tourismusregionalverband Steirisches Thermenland (A)

Partnerji:

Zavod za inovativnost in podjetništvo, Regionalna razvojna agencija Mura, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, QUA, Agencija za usposabljanje Vzhodne štajerske (A), RMO, Regionalni menedžment Vzhodne Štajerske (A), SZF, Izobraževalni center Fohnsdorf (A)

Obdobje izvajanja:

10/2010 – 11/2014

Kratka vsebina:

Čezmejni projekt Regio Vitalis, ki poteka na območju avstrijske Vzhodne Štajerske ter Podravja in Pomurja v Sloveniji, je nastal na osnovi ideje razvoja novih, v prihodnost usmerjenih pristopov v zdravstvenem turizmu. Upoštevaje regionalne prednosti in posebnosti, bo v projektu razvita po meri oblikovana turistična ponudba in ustvarjene perspektive, ki bodo hkrati vplivale na gospodarske koncepte in ukrepe ter politike zaposlovanja. V okviru projekta bodo izvedene sledeče ključne aktivnosti:

  • Turistične mreže: razvoj mrež in sodelovanja na področjih usposabljanja, upravljanja s človeškimi viri, kmetijstva in gastronomije ter medicine in turizma;
  • Mladi v zdravstvenem turizmu: mladi, navdušeni za turistične poklice skozi nove ponudbe poklicnih orientacij;
  • Turistični inkubator: podpora turističnim podjetnikom;
  • Naravna lekarna: razvoj novih načinov zdravljenja in rabe regionalnih izdelkov v kozmetiki, prehrani in wellnessu;
  • Kulinarika in zdravje: povezovanje regionalne kuhinje in zdravja v izobraževanju in gastronomski ponudbi.
Več informacij: Projektna zloženka

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu