Domov  > Projekti > SPRT Berat

Strateško planiranje razvoja turizma v Beratu (Albanija)

Naslov projekta:

Strateško planiranje razvoja turizma v Beratu (Albanija)

Naročnik:

Albania Rafting Group

Izvajalec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

2011-

Kratka vsebina:

Analiza okolja in ocena obstoječe turistične ponudbe in potencialov za razvoj turizma, opredelitev strateških smernic za razvoj turizma z organizacijskega, marketinškega, infrastrukturnega, okoljskega vidika ter vidika prostorskega načrtovanja in razvoja človeških virov, izdelava projektne platforme; tehnično-administrativna podpora pri prijavah na projekte EU; vzpodbujanje slovensko-albanskega sodelovanja na področju podjetništva

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu