Domov  > Projekti > TU-KPRRP

TU-KPRRP

Naslov projekta:

TU-KP-RRP – Trajnostno upravljanje Krajinskega parka Rački ribniki - Požeg

Naročnik:

Občina Rače – Fram

Izvajalec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

2011

Kratka vsebina:

Splošni cilj: Zagotoviti trajnostno rabo območja Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg (KP RRP)

Specifični cilji:

  • Vzpostaviti osnove za trajnostno rabo naravnih vrednost in izboljšati stopnjo poznavanja biotske pestrosti
  • Izboljšati stanje habitatov ogroženih rastlinskih vrst
  • Povečati ozaveščenost lokalnih javnosti o pomenu trajnostne rabe območja KP RRP
  • Povečati prepoznavnost krajinskega parka v lokalnem okolju
  • Vključiti doživljanje narave v vzgojno izobraževalne programe osnovnih šol
 

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu