Domov  > Projekti > Znanje za rast in razvoj

Znanje za rast in razvoj

Naslov projekta:

ZNANJE ZA RAST IN RAZVOJ (LEADER+)

Naročnik:

Mariborska razvojna agencija p.o. - TOTI LAS

Deležniki:

Občina Duplek, Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Šentilj, Mestna občina Maribor)

Nosilec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo,

Partnerji:

Ekonomski inštitut Maribor, OZSMB, OZSPE, Medgeneracijsko društvo za samopomoč DRAVA

Obdobje izvajanja:

04/2010 – 11/2010

Kratka vsebina:

Projekt je prispeval predvsem k uresničevanju zastavljenih ciljev, predvsem k boljši informiranosti in prenosu znanj ter medgeneracijskemu sodelovanju na celotnem območju projekta.

Prispeval je tudi k uresničevanju naslednjih razvojnih ciljev:

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva oz. gospodarstva
  • izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje različnih gospodarskih dejavnosti
  • boljši organiziranosti in znanju za razvoj
  • krepitvi sodelovanja in povezovanja ter izvajanju skupnih lokalnih razvojnih pobud
  • povečanju sodelovanja med subjekti iz lokalnega okolja
  • povečanju medgeneracijskega sodelovanja, razumevanja in pomoči
 

 

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu