Domov  > Projekti > PRE-MISLI zeleno

PRE-MISLI zeleno

Naslov projekta:

PRE-MISLI ZELENO

Nosilec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Partnerji:

Energetska agencija za Podravje

Deležniki:

Mestna občina Maribor in podjetja v Mestni občini Maribor

Obdobje izvajanja:

2011 – 2013

Kratka vsebina:

Projekt na področju učinkovite izrabe energije in osveščanja v smeri modre in zelene izrabe energije, s poudarkom na premišljenem izkoriščanju vodnih virov, ravnanju z odpadki in koriščenju sončne energije. Doseči želimo ugodno, sodobno in inteligentno podobo poslovnih sistemov. Razviti želimo storitev sistema 3S – SODOBNO, SVOBODNO IN SMART PODJETJE, kjer želimo poslovno okolje podjetij v Mestni občini Maribor oplemenititi s sistemom 3S, ki omogoča ekološko varčno, naravi prijazno in družbeno odgovorno ravnanje zaposlenih v poslovnem sistemu izbranega javnega podjetja, lokalne skupnosti, zavodov in seveda tudi drugih gospodarskih sistemov.

Projekt bo v fazi svojega izvajanja objavljal vse aktualne teme na www.pre-misli.si.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu