Domov  > Projekti > Maribor is the Future!

Maribor is the Future!

Naslov projekta:

Maribor is the future!

Povezovanje, razvoj, fundraising in trženje razpršenih akterjev in vsebin v kulturi in turizmu v Mariboru z okolico

Nosilec:

Društvo HIŠA, so.p.

Partnerji:

Kulturno društvo center plesa, Turistično društvo Maribor, Društvo za razvoj filmske kulture, Medijsko društvo Plankton Media, Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

10/2018 - 12/2019

Kratka vsebina:

Projekt Maribor in the future: Povezovanje, razvoj, fundraising in trženje razpršenih akterjev in vsebin v kulturi in turizmu v Mariboru z okolico povezuje lokalne akterje, ki verjamejo v potenciale mesta Maribor. Partnerji vseskozi delujemo v smeri inovativnih pristopov, razvoja in oživljanja Maribora in imamo preprosto zelo radi svoje mesto. V projektu bomo povezovali razpršenost partnerstva in vsebin v kulturi in turizmu v Mariboru in okolici , razvijali nove skupine produktov, predstavljali vsebine na skupni digitalni platformi in doatno pospeševali skupno trženje in fundraising za predlagane vsebine medsebojno in z drugimi podpornimi institucijami in drugimi pridruženimi partnerji. V projektu bomo združevali veščine, znanja, izkušnje in inovativnost organizacij in posameznikov ter tako izjemno pozitivno prispevali k razvoju v projekt vključenih partnerjev, kot tudi sicer širše lokalne scene.

Z vzpostavljeno mrežo partnerjev želimo vzpostaviti in dvigniti učinkovitost komunikacije med partnerji, oblikovali nove vsebine skupnih integralnih turističnih produtov, zagotavljali obveščanje javnosti z objavami v novo oblikovanih medijskih kanalih, socialnih omrežjih, spletnih straneh partnerjev in regijskih ali destinacijskih spletnih straneh, zagotavljali vključevanje novih produktov na novih trgih.

Aktivnosti bomo omogočili in izvajali s pomočjo vzpostavitve novih zaposlitev v času trajanja projekta (6 zaposlitev), z željo trajnostnih zaposlitev za razvoj in preboj Maribora na področju kulture in turizma s ciljem in vizijo partnerske mreže, da s tem primero dobre prakse povezovanja med različnimi akterji na področju kulture in turizma Maribor postane mesto prihodnosti; mesto, po katerem se zgledujejo v segmentih inovativnosti in drugačnosti tudi druga evropska mesta.

Informacije o projektu:

Zavod za inovativnost in podjetništvo
PP: Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Kontaktni osebi:
Janja Viher, m: 031 669 949, e: [email protected] in
Marko Kac, m: 041 917 740 , e:
[email protected]

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu