Domov  > Projekti > Poslovni model ZSK

Poslovni model ZSK

Naslov projekta:

Poslovni model centraliziranih postopkov nabave in obdelave gradiva v splošnih knjižnicah

Naročnik:

Združenje splošnih knjižnic

Izvajalec:

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Obdobje izvajanja:

2015 – 2016

Kratka vsebina:

V okviru razvojnega procesa bo opravljena analiza obstoječe organiziranosti ter pripravljen poslovni model za enovito organiziranost in upravljanje izvedbene strukture oskrbe splošnih knjižnic s knjižničnim gradivom. Poslovni model bo služil kot osnova za testiranje upravičenosti reorganizacije in stroškovne učinkovitosti izvajanja ciljnih aktivnosti ter uvajanje poslovnega modela v praksi.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu