Projektne aktivnosti

1. Turistične mreže

 • Mreže ključnih akterjev s področij gospodarstva in zaposlovanja
 • Medsektorsko tematsko povezovanje (razvoj mrež in sodelovanja na področjih usposabljanja, upravljanja s človeškimi viri, kmetijstva, gastronomije, medicina in turizma)
 • Povezovanje med ponudniki produktov in storitev
 • Razvoj novih oblik komuniciranja za predstavitev čezmejnih mrež in ponudbe

2. Nove perspektive za mlade v zdravstvenem turizmu

 • Modeli in aktivnosti za povečanje zainteresiranosti mladih / povečanje atraktivnosti turističnih poklicev
 • Komunikacijski model za mnenjske voditelje mladih (učitelji, starši, svetovalci na trgu dela)
 • Razvoj posebne oblike komuniciranja z javnostmi za ciljno skupino mladih

3. Turistični inkubator

 • Virtualni turistični inkubator za podporo razvoju kakovostne turistične ponudbe v obstoječih podjetjih in ustanavljanju novih podjetij z vsebinami zdravstvenega turizma
 • Razvoj v prihodnost usmerjenega sistema za informiranje in mreženje novih inovativnih ponudb

4. Naravna lekarna 

 • Razvoj novih, modernih oblik rabe starih, tradicionalnih oblik zdravljenja
 • Razvoj novih oblik rabe regionalnih produktov in surovin, kot so npr. bučno olje, jabolka, grozdje, termalna voda, ipd.
 • Prenos znanja in usposobitev zaposlenih za kakovostno predstavitev novih ponudb zdravstvenega turizma
 • Razvojna in komunikacijska platforma za nove ponudbe

5. Kulinarika in zdravje

 • Akademija zdrave kuhinje v sodelovanju z lokalnimi ustanovami za izobraževanje in usposabljanje
 • Prenos znanja in informacij o zdravilnem pomenu in vrednosti regionalne hrane
 • Platforma za prenos znanja o zdravju in kulinariki od uveljavljenih kuharskih mojstrov do mladih kuharskih talentov

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu