Domov  > Projekti > Regio Vitalis > INNO-RURAL

Mrežna iniciativa INNO-RURAL


V okviru projekta REGIO VITALIS podpisan memorandum o sodelovanju

Vzpostavitev mrežne iniciative INNO-RURAL za aktiviranje trajnostne lokalne oskrbe za potrebe turizma in gostinstva ter inovativnosti in podjetništva na podeželju

(13. november 2014)
V okviru kooperacijske konference INNO-RURAL, z naslovom »Trajnostna lokalna oskrba kot izziv za inovativnost in podjetništvo na podeželju – spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi, gostinskimi in turističnimi ponudniki«, ki poteka v okviru slovensko – avstrijskega čezmejnega projekta REGIO VITALIS, so ustanovni partnerji podpisali sporazum (memorandum) o sodelovanju in vzpostavitvi mreže INNO-RURAL. S podpisom memoranduma o sodelovanju bodo ustanovitelji vzpostavili partnersko mrežo za aktiviranje trajnostne lokalne oskrbe za potrebe turizma in gostinstva ter prodajnih poti na podeželju. Partnerji pobude INNO-RURAL bodo spodbujali regijsko inovativnost in razvoj podjetništva na podeželju ter sočasno razvijali projekte, ki povezujejo najnovejše tehnologije z najboljšimi okoljskimi standardi, pri čemer se bo v proces vključevalo prebivalce kot končne uporabnike. Podpisniki partnerske mreže so: Zavod za inovativnost in podjetništvo, Štajerski tehnološki park d.o.o., Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Mariborska razvojna agencija p.o. in Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, ki se bodo s tem zavezali k spodbujanju inovativnosti in podjetništva na podeželju ter zagotavljali strokovno podporo lokalnim partnerjem iz kmetijske, gostinske in turistične dejavnosti. Mreža INNO-RURAL temelji na trajnostnih vidikih pospeševanja inovativnosti in podjetništva na podeželju ter trajnostne lokalne oskrbe: okoljska, ekonomska, socialna in etična trajnost ter zdravje in dobro počutje. Oblikovana je kot kooperacijska (partnerska) mreža.

Kot izhodišče za mrežno iniciativo sta njena pobudnika, Zavod za inovativnost in podjetništvo ter Štajerski tehnološki park, izhajala iz obstoječega stanja v Sloveniji, kjer se srečujemo s težavami z lokalno oskrbo s prehrano, kar se kaže v pomanjkanju povezanosti med ponudbo in povpraševanjem po surovinah in izdelkih iz lokalnega / destinacijskega okolja ter razpršenosti informacij o obstoječi ponudbi surovin in produktov. Z ozirom na rezultate v projektu REGIO VITALIS opravljene analize stanja gre za pomanjkanje moderiranja procesov ponudbe in povpraševanja, saj trenutno ni povezovalnega elementa (institucije), ki bi v organizacijskem in upravljavskem smislu skrbel(a) za usklajevanje med ponudniki lokalnih surovin in izdelkov ter turističnimi in gostinskimi ponudniki v segmentu tako imenovanega B2B (»business to business«) sodelovanja. Vzpostavitev mreže INNO-RURAL in s tem podpore trajnostni lokalni oskrbi s prehrano, surovinami in produkti podeželja, ki gradi na sonaravni, zdravi, zeleni (turistični) ponudbi, predstavlja zraven vzpostavitve B2B sodelovanja tudi kakovostne gradnike komplementarne turistične ponudbe. Vzpostavitev mreže INNO-RURAL tako predstavlja kakovostno nadgradnjo sodelovanja med subjekti ponudbe in povpraševanja po lokalnih (destinacijskih) surovinah in izdelkih ter podporo razvoju produktov, inovativnosti in podjetništvu na podeželju.

»Z mrežno iniciativo INNO-RURAL želimo na inovativen način prispevati k vzpostavitvi kakovostnega in sistemsko urejenega sodelovanja med turističnimi in gostinskimi subjekti ter kmetijskimi gospodarstvi in ponudniki produktov podeželja. Eden temeljnih izzivov tovrstnega ciljno usmerjenega povezovanja je povečanje ekonomske, okoljske in socialne privlačnosti trajnostne lokalne oskrbe.« je na današnji novinarski konferenci povedal
Marko Kac, Zavod za inovativnost in podjetništvo.

»Za Štajerski tehnološki park pomeni povezovanje v okviru mreže INNO-RURAL okvir za zagotavljanje kakovostnih podpornih storitev razvoja in spodbujanja podjetništva in inovativnosti tudi na področjih, povezanih s kmetijsko-živilskim sektorjem. Sinergija sodelovanja nacionalnih partnerjev v okviru INNO-RURAL mreže predstavlja izhodišče za sodelovanje z mednarodnimi partnerji in mrežami.« je dodala
Tanja Senekovič, Štajerski tehnološki park d.o.o.

Janja Viher iz Zavoda za turizem Maribor - Pohorje
je izpostavila: »Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, ki teži k organiziranemu trženju Stare trte, najstarejše vinske trte na svetu, je temeljni izziv, s katerim vstopa Zavod za turizem Maribor – Pohorje, kot regionalna destinacijska organizacija, v mrežno iniciativo INNO-RURAL. Enogastronomska odličnost, podkrepljena s kakovostnim sodelovanjem in inovativnostjo pri oblikovanju ponudbe, je ključ do trajnostno uspešne turistične destinacije Maribor – Pohorje.«.

Dodatne informacije:

Zavod za inovativnost in podjetništvo (Marko Kac)
m: 041/917-740
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu


Projekt REGIO VITALIS delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa Evropskega teritorialnega sodelovanja – Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013.

Kontakt

Zavod za inovativnost in podjetništvo
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija
e: [email protected]
w: www.zipiie.eu 

© Zavod za inovativnost in podjetništvo | Institute for Innovation and Entrepreneurship | e:[email protected] | w: www.zipiie.eu